Λυκειάρχης έκλεισε αυθαίρετα το σχολείο κι έστειλε τους μαθητές για τηλεκπαίδευση