Λίνα Νικολακοπούλου: Είμαστε ακόμα ζωντανοί και καταδικάζουμε τον πόλεμο