Λινού: Μια ώρα διαδήλωσης λιγότερο επικίνδυνη από μια ώρα στο λεωφορείο