Λινού: Να αναθεωρηθούν τα μέτρα από την Πολιτεία- Το κόστος δεν έχει μελετηθεί