Λινού: Να δοθεί η ελευθερία στα νεότερα άτομα να επιλεγούν τα εμβόλια