Λινού: Ο πρωθυπουργός δεν είναι καλά πληροφορημένος – Η κυβέρνηση να διαθέσει χρήματα για επιπλέον μέτρα