Λινού: “Στα Μέσα Μεταφοράς δεν πάρθηκαν τα μέτρα που έπρεπε