Λινού για απαγόρευση συναθροίσεων: Έχει άλλες προεκτάσεις, να διορθωθεί