Λίστα Πέτσα: «Ράπισμα» στην κυβέρνηση από το Διοικητικό Εφετείο