Λίστα Πέτσα vol. 26625: «Μήπως φταίει το θύμα;» γράφει συστημικό ΜΜΕ για τις παρακολουθήσεις