Λουκέτο για το 20% των ελληνικών επιχειρήσεων βλέπει η ΕΚΤ