Μαθήματα κουλτούρας βιασμού από ανώτερο αξιωματικό: «Ποιος γα..ει τους φαντάρους;»