Μαθήματα σε 3.200 αστυνομικούς για την καλύτερη επικοινωνία με τον πολίτη