Μαθητές κατά της έμφυλης βίας – Καμία μόνη, καμία λιγότερη
KOSTV/YOUTUBE/SCREENSHOT