Μαξίμου για Social Media: Ελπίζουν σε εκτόνωση μετά το άνοιγμα