Με απέλαση κινδυνεύει 40 χρόνια μετά Κούρδος, πολιτικός πρόσφυγας