Με εγκαύματα στο Παίδων δύο αδέρφια μετά από φωτιά από θερμαντικό σώμα