Με εγκύκλιο απαγορεύουν σε δημόσιους υπαλλήλους να καταθέτουν ενάντια στο Δημόσιο