Με ελάχιστα εμβόλια η επιχείρηση «Ελευθερία» μοιάζει με «Έξοδο Μεσολογγίου»