Με τηλεργασία θα επαναλειτουργήσουν οι δημόσιες υπηρεσίες την Πέμπτη