#Με_τον_Κωνσταντίνο ή αλλιώς «πώς στρατιές βολεμένων εκφράζουν από τώρα την υποταγή τους»