Μελέτη ΕΚΠΑ: Πόσο διαρκεί η προστασία που παρέχουν τα εμβόλια κατά του κορονοϊού