Μεσαίωνας: Μήνυση σε νηπιαγωγούς που είπαν τις επιστημονικές ονομασίες γεννητικών οργάνων σε μαθητές