Μετά τις αντιδράσεις μόνο στρατιωτική και για μία ώρα η παρέλαση στην «κόκκινη» Θεσσαλονίκη