Μετά το fan club σε Ουαγκαντουγκού τώρα και βρετανικούς λογαριασμούς ανασταίνει ο Μητσοτάκης