Μια σημαντική δικαστική νίκη των πολιτών για τις αρχαιότητες στον σταθμό Βενιζέλου