Μηδένισαν την παραγωγή ζάχαρης στην Ελλάδα ενώ το 2006 η χώρα έκανε εξαγωγές