Μήνυμα στήριξης Γ. Μαργαρίτη στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα: Ας βγάλουμε την καλοσύνη μας προς τα έξω