Μητέρα Ντούσκου: «Ζήτησε χορηγία από δεκάδες επιχειρήσεις των Ιωαννίνων και καμία δεν ανταποκρίθηκε»