Μιχαηλίδου: Θα απολυθούν όσοι δεν εμβολιαστούν μετά την άδεια άνευ αποδοχών