Μνημείο αναλγησίας: Σε πλειστηριασμό σπίτι καθαρίστριας, μόνης μητέρας με παιδιά με αναπηρία
SCREENSHOT