Μόνο λίγο πριν το εξιτήριο συμφώνησε η κυβέρνηση να στέλνει ασθενείς Covid σε κλινικάρχες