Μουσικοί: Το μόνο μέτρο της κυβέρνησης είναι η ατομική ευθύνη – Δεν θα το ανεχθούμε άλλο!