Ν. Μποφίλιου για Γρηγορόπουλο: Η βία στην αισχρότερη μορφή της, την κρατική