«Να απαγορευτεί άμεσα η διανομή με μηχανάκι με κρύο και παγετό» ζητούν οι εργαζόμενοι