«Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μ..άκες» που τραγουδούσε κι ο Μηλιώκας