“Να κηρυχθούν άμεσα αναδασωτέα τα καμένα στα Γεράνεια Όρη”