Νέα «υπόθεση Καταραχιά»: Γιατρός, μητέρα μονογονεϊκής οικογένειας απολύεται εκδικητικά!