Νέα συμβολική κατάληψη στο Λοιμωδών: «Διεκδικούμε δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους»