Νέα σκηνικό έντασης και ξύλο μέσα κι έξω από το Πολυτεχνείο