Νέο περιστατικό αστυνομικής αυθαιρεσίας κι άδικης επιβολής προστίμου σε βάρος φοιτήτριας