Νίκη των πολιτών: Ακυρώνεται το Συνέδριο Γονιμότητας