Νίκησε ο αγώνας των γιατρών: Η Κυβέρνηση πήρε πίσω την εγκύκλιο Γκάγκα!