Νίκο Τεμπονέρα σου γράφω την θλίψη μου: Η συνάδελφός σου Α. Π.