Νοικοκυριά στο Χαλάνδρι πάνω από 30 ώρες χωρίς ρεύμα – Διατηρούν τα τρόφιμα στο χιόνι