Ο αγωνιστής κατά της χouντας Σπύρος Μουστακλής βασανίστηκε γιατί «έκανε αυτό που πίστευε»