«Ο αντιδήμαρχος Ζίτσας σταμάτησε το αυτοκίνητο γιατί τον τραβούσαν βίντεο»
AP