Ο Γιωργάκης, ο τυφλός «παππούς» του Αρκτούρου έγινε 28 ετών