Ο Ιερέας που ασθενεί από το μεταλλαγμένο στέλεχος του ιού, μετείχε σε θεία λειτουργία και κοινωνία