Ο υιός Μητσοτάκης ειρωνεύεται την συναυλία υπέρ της Ειρήνης στην Ουκρανία!